Rosenlund forlag

Ikkevoldelig Kommunikation 'Girafsprog'
Af Marshall B. Rosenberg
240 sider, pris: 329,95 kr.
ISBN: 87-21-02454-5 3. udgave, 2005, Borgen

Brug din indfølingsevne og få både dine egne og andres behov tilgodeset.
En grundbog om IVK med mange eksempler.

 
Kirsten KristensenHimmelbjergvej 118680 RyTlf.: +45 40 35 09 55Mail: kirsten@livets-sprog.dk